Yüksek yerlerde oturarak ayakları sarkıtmak bel için risk oluşturur mu?

Yüksek iskemlelerde veya benzeri yüksek yerlerde oturarak ayakları aşağıya doğru sarkıtmak bele binen yükü artırır. Bundan kaçınınız.


YANLIŞ