Tekamülün 10 Basamağı (The Ten Stages of the Development of the Soul)

1. Zavallı 

Nefsinin kölesi olduğu halde bunun farkında olmayan insan. Zavallıdır, ona acınır. Ilımlı, güzel bir üslupla bilinçlendirilmeye çalışılır. 

2. Farkında

Kötü yönlerinin farkında olan insan. Takdir edilir, elinden tutulur. 

3. Talebe

İyi olmayı isteyen insan. O bir talebedir, her türlü destek verilir. 

4. Yükselen

Seven, veren ve “50 Erdem“in bir kısmına sahip olan insan. Övülür, teşvik edilir. 

5. Olgun

Seven, veren ve “50 Erdem”in tamamına sahip olan insan. “İdeal Toplum”un sınırından içeriye girmiştir. “Olgun İnsan” makamına yükselmiştir. Ona çok saygı duyulur. 

6. Ermiş

Seven, veren, “50 Erdem“in tamamına sahip olan; bütün bunların Tanrı’dan geldiğini bilen, “Veren de, alan da, yapan da, eden de sadece Tanrı’nın kendisidir” diyen ve buna inanan insan. “Tanrı’nın Dostu”dur. Varlık aleminde “Yüce Yaratıcı”nın isimlerinin ve sıfatlarının tecellilerini seyreder. Rabb’i ondan, o Rabb’inden razıdır. Böylesi bir insan el üstünde tutulur, duası alınmaya çalışılır. 

7. Ulu

Seven, veren, “50 erdem”in tamamına sahip olan, “Varlık aleminde Tanrı’dan başka hiçbir şey yoktur” diyen ve buna inanan insan. “Tanrı’nın Bilge Dostu”dur. 

8. Yüce

Seven, veren, “50 Erdem”in tamamına sahip olan, “Ben de yokum, sadece Tanrı vardır” diyen ve buna inanan insan. “Tanrı’nın Sır Makamında Dostu”dur. 

9. Pirüpak

Kusursuz denebilecek bir saflığı yakalamış insan. Tertemizdir. “Tanrı’nın Naz Makamında Dostu”dur. 

10. Mükemmel

Tanrı’ya kavuşmuş insan. Sözün bittiği noktadadır. Söylenecek söz kalmamıştır. Kusurlarını Tanrı örter. “Tanrı’nın Ayrıcalıklı Dostu”dur. 

“Öğretimiz”de tekamülün 10 basamağı vardır. Maalesef insanların önemli bir kısmı henüz birinci basamaktadır. Ancak en alt basamaktaki insan bile hiçbir zaman ayıplanamaz, hor görülemez. Varlıklar kutsaldır. İnsan ise acınası ve sevilesi bir varlıktır. Birinci basamaktaki insana daha çok acınır ve ılımlı, güzel bir üslupla, kırmadan, incitmeden bilinçlendirmeye çalışılır. Hiç belli olmaz gün gelir devran döner ve belki o kişi zamanla Tanrı’nın izniyle en üst basamağa yani “MÜKEMMELLİK MAKAMI”na yükselebilir. Her insanda bu potansiyel mevcuttur. 

Ey insanoğlu! Dünyalar kadar malın, tonlarca altının, trilyonlarca nakit paran olsa veya kendin krallık tahtında oturuyor olsan, bütün bunların hiç birisine güvenme. Hepsi gelip geçicidir. Hepsi yok hükmündedir. Sen tekamül basamaklarında nerelerdesin, hangi makamdasın ona bak. Çünkü tüm bilinçli varlıklar ve “Yüce Yaratıcı” seni böyle değerlendirecektir. Öyleyse aynaya bak ve sen de kendini öyle değerlendir. Gerçek makamını öğren…