Takdim

Daha önceki baskılarına da takdim yazdığım bu değerli eserin değişik dünya dillerine tercüme edileceğini öğrenmek beni ziyadesiyle memnun etti.

Yaptığı ameliyatlarla ünü ülke sınırlarını aşmış bir bilim adamının eserine takdim yazmak hukuk tarihçisinin işi değildir elbette. Ancak eski bir hastasının diliyle bazı hasletleri dile getirmek de hatalı olmasa gerek.

1990 senesinde dayanılmaz ağrılarım nedeniyle en son kendisine müracaat ettiğimde muayeneden sonra bana iki şey tavsiye etti.

Birincisi: Belli hareketleri mutlaka yapmamı ve bu hareketleri yaparsam iyileşebileceğimi söyledi.

İkincisi: “Mecburiyet hâsıl olursa ameliyat kaçınılmazdır” dedi.

Birinci tavsiyeyi kendisinin gözetiminde devam ettirince hamdolsun sıhhatime kavuştum ve o zaman gerçek bir tabib-i hâzık olan samimi dostumu tanıdım.

Kendisi kıymetli ilmî çalışmalarıyla yurt dışında yayınlanan klasik ders kitaplarında referans olarak gösterilmiş değerli bir şahsiyettir. Başarılarının devamını diliyorum.

Şimdi sizi bu gerçek uzmanın söz konusu hastalıkla alâkalı tecrübelerini ve ilmini konuşturduğu kitabıyla başbaşa bırakıyorum.

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

Hollanda