Spinal Tümör Ameliyatı

Diğer hastalıklarda olduğu gibi spinal tümörlerde de teşhis çok önemlidir. Çünkü tedavi şekli buna göre çok değişecektir. Öncelikle hastanın hikayesi iyi dinlenmelidir. Muayenede kuvvet kaybı, his kaybı veya refleks değişiklikleri varsa bunlar önemle dikkate alınmalıdır. İyi bir muayeneden sonra manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile gerektiğinde kontrast madde de kullanılarak teşhis genellikle konur. Kapalı alanlardan korkan hastalar için açık manyetik rezonans cihazları kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi, direkt grafiler, elektromiyografi (EMG) ve diğer bazı yöntemler ayırıcı teşhiste gerekebilir.

Yapılan bütün ameliyatlarda olduğu gibi spinal tümör ameliyatı sırasında da önemli olan öncelikle hastaya zarar vermemektir. Bunun için ameliyatı yapacak olan doktor her türlü tedbiri almalıdır. Ciltten itibaren mikroteknik ile çalışmak ameliyatın emniyetini artırır. Mikroteknik kullanılırken çok ince ve kibar cerrahi aletlerle işlem yapılmalıdır. Uygun seçilmiş hasta, uygun cerrahi aletler, uygun teknik, uygun ekip ve tecrübeli bir cerrah başarı şansını yükselten faktörlerdir. Bu günün hastaları düne göre daha şanslıdırlar.