Yaşlı kişilerde bel fıtığı bazen tek başına bazen de dar kanal ile beraberce görülebilir. Bel fıtığına sahip olan yaşlı insanların teşhis ve tedavisinde birtakım özellikleri gözden kaçırmamak gerekir.

Muayene sırasında düz bacak kaldırma testi gençlerdeki kadar kesin bulgu vermeyebilir.

Omurgadaki kireçlenmeler ve disklerdeki dejenerasyon belin biyomekaniğini bozmuştur.

Mevcut kanalın daralmış olması hastalarda yürümekle ortaya çıkan ve kendisini biraz yürüdükten sonra oturmak zorunda bırakan bacak ağrısı yapabilir. Bacaklarda uyuşma tarzında yakınmalar bulunabilir.

Yaşlı hastalarda kalp-damar sistemini ya da diğer sistemleri tutan ek patolojiler bulunabilir. Bu nedenle bu hastalarda cerrahi tedaviye karar verirken çok titiz davranılmalıdır. Ameliyat şart ise, bu girişimin öncelikle genel anestezi altında hastayı tamamen uyutmak suretiyle yapılabilirliği ortaya konmalıdır. Bunun için hastaya gereken tüm tetkik ve tahliller detaylı bir şekilde yapılmalıdır.

Genel anestezi alması sakıncalı ise, o zaman hastanın bel kısmından aşağısı tamamen uyuşturularak uyanık bir şekilde operasyona alınmalıdır. Hasta uyanık olsa bile herhangi bir ağrı hissettirilmeksizin ameliyatı gerçekleştirilmelidir. Bu tarz operasyonlar ile yaşlı hastalarda da yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.

Hastada bel fıtığının yanında omurilik kanalının darlığı da var ise, o zaman cerrahi esnasında kanal da genişletilmektedir. Böylece ilerideki yıllarda hastada ortaya çıkabilecek birtakım olumsuz gelişmelerin önüne geçilmiş olunmaktadır.

Yaşlı bir hastamızın omurilik kanalındaki darlıklar manyetik rezonans fotoğrafında oklar ile gösterilmektedir.