Bel fıtığı değişik yaş gruplarında görülebilir. Ancak çocuklarda bel fıtığı yetişkinlere göre çok daha seyrek görülmektedir. Çocuklarda bu hastalık tüm vakalar göz önüne alındığında yaklaşık %1 gibi bir oran teşkil eder. Yapısal anormallikler, omurilik kanalının dar olması, bel kayması gibi bozukluklarla birlikte bulunabilir.

Başlangıçta genellikle spor yaralanması, ağır kaldırma ya da ters hareket yapmak gibi olayı başlatan bir hikaye söz konusudur. Fakat bazı vakalarda her şeye rağmen böyle bir hikâye alınamaz. Tecrübelerimiz göstermiştir ki, çocuklarda bel fıtığı en sık ergenlik dönemi dediğimiz yaşlarda görülmektedir. Buna neden olarak ergenlik dönemindeki aşırı hareketlilik ve omurganın hızlı büyümesi öne sürülebilir. Ergenlik dönemindeki bir çocuk bel ağrısı yakınmasıyla doktora getirildiyse bel fıtığı ile beraber yapısal bozukluklar, doğuştan gelen hastalıklar, beldeki çeşitli kaymalar ve diskin enfeksiyonu da teşhiste göz önünde bulundurulmalıdır.

Bel ağrısı çok görülen bir yakınmadır ancak bacak ağrısına da klinikte sıkça rastlanır. Bazen her ikisi birlikte de görülebilir. Yürüme bozukluğu, omurgada eğilme ve hareket kısıtlılığı bulunabilir. İdrar ve büyük abdest kaçırma veya yapamama gibi yakınmalar çocuklarda nadirdir.

En önemli klinik bulgu, bacağı düz bir şekilde havaya kaldırırken ağrının oluşmasıdır.

Düz Röntgen filmleri yol göstericidir. Bilgisayarlı tomografi ve özellikle manyetik rezonans görüntüleme yöntemi(MR) teşhiste oldukça değerlidir.

Bazen kemik sintigrafisine başvurmak da gerekebilir. Teşhis net olarak konduktan sonra tedaviye geçilir.

Konservatif tedavi olarak adlandırılan ağrı kesici ilaçların uygulanması, fizik tedavi, sert yatak istirahati ve bel çekme gibi cerrahi dışı yöntemler çocuklarda yetişkinlerdeki kadar iyi sonuçlar vermez ve ancak az bir kısım hastada yarar sağlar. Faydası görülse de hastanın yakınmaları zaman geçtikçe tekrar nüks edebilir. Buna karşılık çocuklarda ameliyat ile tedavi yüz güldürücüdür.

Ameliyat sonrasında hasta gündelik aktivitelerine kavuşabilir ve spor yapabilir. Dünyada bel fıtığı alanında uzman doktorların hemen tamamı bu görüşü paylaşmaktadır.

Çocuklarda doğumdan itibaren omur kemikleri alt ve üst yüzeyde birer kıkırdak plak ihtiva eder. Bu kıkırdak plakların kemik gövdesi ile buluştuğu noktada epifiz bulunur ve omur kemikleri her iki plakta bulunan bu kısımdan kemikleşirler.

Çocuklar olgunlaşırken omurlar bu kısımlardan büyürler. Burada bulunan kıkırdak plaklar yaklaşık olarak 17 yaşında kemiğe yapışır, 20 yaşında ise kemikleşir ve omur kemiklerinin gövdesi ile kaynaşırlar. Bu andan itibaren de omur büyümesi sona erer.

Epifizler büyüme çağı boyunca aktif şekilde çalışırlar ve normal şartlar altında simetrik bir büyüme gerçekleştirirler. Bu büyüme epifiz tabakalarına uygulanan basınçtan oldukça fazla etkilenir. Epifiz tabakaları üzerine uygulanan simetrik basınç sonucunda simetrik büyümeye yol açar. Asimetrik uygulanan basınç ise asimetrik büyüme ve haliyle de omurlarda eğri büğrü bir yapı, deformite oluşturur.

Hatta bu asimetrik basınç kemiğin iç yapısına da yansıyarak sağlıklı bir kemik gelişimi engeller.

Bundan dolayı gelişme çağı içinde olan çocukların ağır yük taşımaları ve bu yükü asimetrik tarzda bir yerden bir yere götürmeleri epifizler üzerine yükü dengesiz şekilde bindirecek ve kemiğin sağlıklı gelişmesine engel olacaktır. Bu nedenle ısrarla belirtiyoruz ki, çocuklarımız ağır okul çantaları taşımasınlar. Sadece o gün olan dersleri ilgilendiren kitap ve gereçleri yanlarına alsınlar, diğerlerini bıraksınlar.

Lüzumsuz hiçbir ağırlığı çantalarında bulundurmasınlar. Okulun imkânları müsait ise çocuklara okulda dolap tahsis etmek büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca ağırlıklar eşit olarak her iki ele paylaştırılarak taşınmalıdır. Böylece hem kendileri rahat edecek, hem de sonraki yıllarda omurgada görülebilecek birtakım rahatsızlıklar için şimdiden tedbir almış olacaklardır.

Çocuk-1

Epifiz tabakalarına uygulanan simetrik basınç, simetrik bir büyüme sağlar.

Çocuk-2

Epifiz tabakaları üzerine basıncın asimetrik olarak uygulanması büyümeyi olumsuz yönde etkiler.

Çocuk-3

Asimetrik uygulanan basınç neticede omur kemiklerinde gelişim bozukluğu, yani deformite oluşturur.