Bel fıtığı bulunan hastalarda bel ağrısı, bacak ağrısı, kuvvet kaybı, his kaybı gibi belirtiler genellikle fıtığın bulunduğu tarafta görülür. Fakat bazı hastaların, bel fıtığı bir tarafta olduğu halde yakınmaları karşı taraftadır. Yapılan tetkikler sonucunda diskin sağ tarafa doğru fıtıklaştığı tespit edilir ancak hastanın ağrı, his kaybı, uyuşma gibi belirti ve bulguları sol bacağındadır. Tabi ki, bunun tersi de söz konusu olabilir.

Böyle bir tablo sinir elemanlarının sıkışması sonucu ortaya çıkar. Disk sağ veya sol kısımdan kanala doğru taşarak sinirleri itmekte ve karşı tarafta sıkıştırmaktadır. Fıtıklaşmış diskin karşısındaki faset eklemi normal boyutundan büyükse ya da karşı taraftaki kemik yapının yüzeyinde düzensizlikler varsa sinirler o tarafta daha kolay baskıya maruz kalmaktadır (Şekil C ve D). Böylece hastanın yakınmaları karşı tarafta ortaya çıkmaktadır.

Fakat doktor, tedavisini fıtıklaşan diske göre planlamakta ve operasyon gerekli ise bunu fıtıklaşan taraftan gerçekleştirmektedir. Sonuçta fıtıklaşan disk boşaltıldığında hastanın karşı tarafta olan yakınmaları da sona ermektedir.

Bel fıtığının ters tarafta olmasına hekimlik pratiğimiz sırasında nadir rastlamaktayız. Konunun bilimsel izahı olduğundan karşılaştığımız tablo biz doktorları hiç şaşırtmamaktadır. Yaptığımız açıklamalar neticesinde hasta da ağrısının ve diğer yakınmalarının manyetik rezonans ve/veya bilgisayarlı tomografi raporuna göre neden ters tarafta olduğunu öğrenip endişeden kurtulmaktadır.

Şekil A’da fıtıklaşan disk ve hastanın yakınmalarının olduğu kısım aynı taraftadır. Şekil B’de ise fıtıklaşan disk solda, hastanın yakınmaları sağdadır. Şekil C’de fıtıklaşan diskin karşı tarafında bulunan faset eklemi normalden daha büyüktür (hipertrofik). Şekil D’de karşı taraftaki kemik yapıda düzensizlik olduğu için
sinir elemanları karşı tarafta kolayca sıkışmaktadır (Şekil C ve D).