Bilim yoluna devam ediyor. Diğer hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığı hastalığında da yapılan bilimsel çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Mikrocerrahi ve mikroendoskopik diskektomi tekniği yaygınlaşırken, suni diskler kullanım alanına girmektedir. Bütün bunlara paralel olarak genetik araştırmalar da yürütülmektedir.

Bilim adamlarının senelerdir üzerinde titizlikle çalıştıkları insan genom projesinin ilk ayağının tamamlandığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İngiltere Başbakanı ve özel şirketleri temsilen Celera Genomics yetkilileri tarafından 2000 yılında ilan edildi.

Üç milyar yüz milyon civarındaki kimyevi harften (nükleotid) oluşan genomun harflerinin sırasının büyük ölçüde belirlenmesi tüm dünyada heyecanla karşılandı. Çünkü bu projenin insanlığa faydalı olabilecek çok yönü vardır. Çalışmalar hızla devam ederken birçok hastalığın tedavisinde yeniliklerden bahsedilmeye başlandı bile…

Genetik araştırmalar tamamiyle insanlığın hayrına kullanılırsa önümüzdeki yıllarda tıpta önemli gelişmeler kaydedilecektir. Bu çalışmalar hastalıkların moleküler seviyede tedavisi doğrultusunda yoğunlaştırılabilir ve tüm insanlık adına bir umut olabilir. Genetik bakımdan belirli hastalıklara meyilli insanların önceden tespit edilip, gen tedavisinin giderek yaygınlaşması beklenmektedir.

Son yıllarda bel fıtığı hastalığı olan kişilerde bir genetik bozukluk olabileceği ihtimali üzerinde durulmakta ve hatta yapılan bazı araştırmalarda buna ait ipuçları elde edilmektedir. Öyle düşünülüyor ki, önümüzdeki dönemde pek çok hastalıkta olacağı gibi bel fıtığının da teşhis ve tedavisinde genetik yaklaşımlar çok önemli yer tutacaktır. Gen transferleri denenmektedir. Gen tedavisinin bir seçenek haline gelmesi söz konusudur.

Yapılan bilimsel çalışma, belirlenmiş bir genin yapısında belirli değişikliğin bulunduğu kişilerde şiddetli disk dejenerasyonu görüldüğünü ortaya koymuştur. Gelecekte gen tedavisiyle belki diskin dejenerasyonu da önlenebilecektir. Eğer bu gerçekleşirse bel fıtığının önlenmesi ve tedavisi konusunda yeni bir çığır açılacaktır.