Bacak ağrısı yapan nedenler arasında bel fıtığı ve beldeki diğer hastalıklar önemli bir yer tutar. Omurilik kanalından geçerek bacağa doğru uzanan sinirler çeşitli nedenlerle bel bölgesinde sıkışınca veya bası altında kalınca bacak ağrısı ortaya çıkabilir. Hastalığın durumuna göre bacak ağrısı bir veya iki bacakta olabilir. Bel fıtığı haricinde bacak ağrısı yapan pek çok hastalık vardır. Ayırıcı tanı çok iyi yapılmalıdır. Çünkü tedavi buna göre değişecektir. Tedavinin başarısı öncelikle buna bağlıdır.

Bel ve Bacak Ağrısı

Bel ve bacak ağrısı belirtileri ile seyreden çok sayıda hastalık mevcuttur. Bu nedenle her bel ve bacak ağrısı bulunan hastaya hemen bel fıtığı teşhisi koymamak gerekir. Yani her bel ve bacak ağrısı bel fıtığı demek değildir. Hastanın hikayesi çok iyi dinlenmeli, muayenesi dikkatlice yapılmalı, gerekli tetkik ve tahliller istenerek net bir teşhis konmalıdır.

Bel ve Bacak Ağrısının Diğer Nedenleri

Bel ve bacak ağrısına neden olan bel fıtığı haricinde çok sayıda hastalık vardır. Bel ve/veya bacak ağrısı bulunan hastaların en çok yanıldıkları konulardan birisi de bu şikâyetlerini hemen bel fıtığına bağlamalarıdır. Halbuki bel fıtığı bu tarz ağrıları yapan pek çok nedenden sadece bir tanesidir. Fikir vermesi bakımından diğerlerine de kısaca değineceğiz.

Travma, bel ve/veya bacak ağrısına yol açan önemli sebeplerdendir. Travmanın şiddetine göre zedelenme yüzeyel dokularda kalabileceği gibi derine, omur kemikleri ve sinir elemanlarına kadar da ilerleyebilir. Bunların çoğu zorlanma, burkulma ve incinme tarzında hafif travmalar veya aşırı egzersize bağlı ağrılar olup şikâyetler ilaç ve istirahat tedavisi ile genelde bir hafta içinde geçer. Ancak omur kemiklerinde kırık ve/veya kaymaya yol açan daha ciddi travmaların tedavisi doğal olarak farklıdır.

Doğuştan gelen birtakım yapısal bozukluklar ve omurgadaki şekil bozuklukları da benzer şikâyetlere yol açabilir. Bunların bir kısmı ciltte belirti verirken diğer bir kısmında dışarıdan bakınca herhangi bir anormallik gözlenmez. Muayenenin tamamen normal olabildiği bu tip vakalarda teşhis görüntüleme yöntemleriyle konur.

Omurgadaki dejeneratif değişiklikler genellikle yaşlanmaya bağlı ortaya çıkarken bazı kişilerde meslek ve genetik yapı da önemli rol oynar. Yaşlanma sonucu disk ve bağlarda oluşan aşınma, yırtılma, deformasyon ağrı yapabilir. Hastanın şişman olması dezavantajdır. Bazen eklemlerin kalınlaşması, kireçlenme ve diskin dejenerasyonu ilerleyerek sinir elemanlarının geçtiği kanal ve delikleri daraltır. Bu da ciddi şikâyetlere neden olabilir.

Halkımızın “bel kayması” dediği spondilolistezis yine benzer şikâyetlere yol açabilir.