Önsöz

Hiç şüphe yok ki, “İnsanın hayırlısı insanlara faydası dokunandır” düsturunu bizzat hayata geçirerek meslekî yaşantılarını devam ettiren şahısların başında doktorlar gelmektedir.

Fakat doktorlar, özellikle cerrahlar yoğun ameliyat temposu ve günlük meslekî pratik esnasında çok sık yazı yazma fırsatı bulamamaktadırlar.

Hastalarımın suallerine cevap teşkil edecek tarzda bir kitapçık hazırlamayı uzun zamandır düşünüyordum. Neticede meslekî hayatımda elde ettiğim basit ama insanlara faydalı olacağına inandığım tecrübeleri kâğıda döktüm; ortaya bu kitap çıktı.

Gaye, öncelikle insanların yararlanacağı pratik bilgileri kendilerine sunmak olduğundan akademik takdim ve Latince kelimeler yerine sade ve şekillerle desteklenen, anlaşılması kolay bir üslûbu tercih ettim.

Harvard Tıp Okulu’nun duvarında bulunan mermer levha üzerinde de belirtildiği gibi “Ömür kısa, ilim-sanat uzundur”.

[ LIFE IS SHORT / AND THE ART LONG / THE OCCASION INSTANT

EXPERIMENT PERILOUS / DECISION DIFFICULT ]

Gerçekten hem ilim hem de sanat olan tıbbın içinde aktif görev yapan biri olarak, insanlık ve bilim tarihiyle kıyaslandığında çok kısa kalan bu hayatta iyi şeyler ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum.

Bu vesileyle yetişmemde emeği geçen herkese, özellikle de asistanlık yıllarımda ilk cerrahi nosyonumu kendisinden aldığım değerli hocam Prof. Dr. Aydın PAŞAOĞLU’na ve sonraki yıllarda cerrahi anlayışıma önemli katkılarda bulunan Harvard Tıp Okulu’nun profesörlerinden N. T. ZERVAS, R. G. OJEMANN, C. S. OGILVY ve L. F. BORGES’e teşekkür etmek isterim.

Hacmi küçük, fakat insanlara faydasının büyük olacağını ümit ettiğim bu kitabımı, meslekî yaşantımda manevî desteğini her zaman yanımda hissettiğim değerli eşim Zeynep Sema Hanım ile çocuklarım Saliha Elif, Fatma Esra, Abdullah Emir ve Fatih Selim’e armağan ediyorum.

Doç. Dr. Ahmet YILDIZHAN

Nöroşirürji Uzmanı