Ondördüncü Baskıya Önsöz

Kitabımızın 1997 yılındaki ilk baskısı umduğumuzdan daha kısa sürede tükenince müteakip baskıları seri şekilde yapmak ihtiyacı doğmuştu. Yoğun talep karşısında sonraki baskılara hızla gidildiği için değişiklik imkânını ancak üçüncü baskıdan itibaren elde edebilmiştik.

Çeşitli sorular yönelten hastalarımıza ek bilgiler sunmak amacıyla sonraki baskılarda da kitaba literatürün ışığında ilaveler yapıldı. Okuyuculardan aldığımız teşekkür dolu yazılar çalışmalarımıza hız kazandırdı.

Diğer yandan yurt dışından gelen hastalarımız, senelerdir kitabın tercümesini yapmamız için bizi teşvik ettiler. Tercüme çalışmaları neticesinde kitabın küresel anlamda geniş halk kitlelerine hitap ederek daha yararlı olacağına inanıyoruz.

Kitap başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bel fıtığı hakkında bilgiler verilmektedir. Sonraki bölümde ise belin sağlıklı kalabilmesi için günlük hayatın hemen hemen tamamını kapsayacak tarzda tavsiyelerde bulunulmaktadır ki ben o bölümü daha çok önemsiyorum.

Sonuç olarak, bu kitabı yazmakla insanlığın evrensel bahçesine bir çiçek koyduğumu düşünüyorum. Bundan dolayı mutluyum.

Doç. Dr. Ahmet YILDIZHAN

Nöroşirürji Uzmanı