Fıtık Başlangıcı Egzersizleri

Fıtık Başlangıcı Egzersizleri

Teşhis edilen bel fıtığı ameliyat gerektirmeyen evredeyse, konservatif tedavi adı verilen cerrahi dışı metodlar uygulanır.Bunlardan biri de egzersiz tedavisidir. Ancak bel fıtığı henüz akut dönemdeyse egzersiz değil de istirahat daha iyi gelir. Akut dönem bittikten sonra egzersiz tedavisine geçilir ve egzersizler önce beşer tekrar ile başlanıp sonrasında hastanın vereceği cevaba göre giderek arttırılır. Bizim kitabımızda önerdiğimiz dokuz çeşit egzersizden iyi gelenlere devam edilmelidir. Ancak herhangi bir egzersiz çeşidi ağrıları arttırıyor ve yaşam kalitesini düşürüyorsa o egzersiz çeşidi terk edilmelidir. İyi gelen, fayda veren egzersiz türü ile tedaviye devam etmek gerekir. Hepsi kötü etki yapıyorsa tamamı terk edilir. Bu durumda bir Fizik Tedavi veya Nöroşirürji Uzmanı Doktor’a danışılır.