Dar Spinal Kanal

Bel fıtığından söz ederken insanlardaki bazı yanlış kanaatleri ortadan kaldırmak için dar kanal bahsine de değinmemiz gerekmektedir. Çünkü bilinenin aksine “dar kanal” tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır ve cerrahi tedaviden elde edilen sonuçlar ameliyat usulüne uygun yapıldığı taktirde en az bel fıtığındaki kadar yüz güldürücüdür. 
İçinden omurilik ve sinirlerin geçtiği omurga kanalı üst üste dizilmiş kemiklerden oluşan ince, uzun, kıvrımlı bir borudur. Bu kanalın belirli bir genişliği vardır. Şayet bu genişlik azalırsa kanalın içinden geçmekte olan omurilik ve sinirler sıkışmaya başlar.
Neticede ağrı, uyuşma, yürürken bir süre sonra mecburi oturma, idrar ve büyük abdest kontrolünün bozulması, bacaklarda güçsüzlük, yürüme bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Belinde dar kanal bulunan hastalar belirti ve bulgularını azaltıp kendilerini rahatlatmak için öne doğru bükülmek eğiliminde olurlar. Bu tarz yakınmalarla gelen hastalar çok iyi araştırılmalıdır. Çünkü spinal tümör gibi bazı hastalıkların belirti ve bulguları dar spinal kanalı taklit edebilir.Boyun bölgesindeki dar kanal ise kolları da etkiler.

 

 

 

 

 

 

Solda normal genişlikteki spinal kanal, sağda ise ileri derecede daralmış spinal kanal, içi siyah boyanmış olarak gösterilmektedir.

Bir kişide “dar kanal” varsa buna ilave olacak küçücük bir fıtığın bile büyük ıstırap verebileceği, kliniğinin çok gürültülü seyredebileceği unutulmamalıdır.

Yürüme mesafesi ve ayakta kalma süresi belirgin şekilde kısalmış hastalarda fizik tedavi ve diğer cerrahi dışı tedavi metotları genellikle başarısız kalmaktadır.

Uzman doktor cerrahiye gerek görüyorsa geciktirilmemesinde yarar vardır. Bu tip hastalara uygulanan ameliyatla kanal genişletilmekte, sinir elemanlarının üzerindeki bası ortadan kaldırılmaktadır. Neticede hastalar çok rahatlamaktadırlar. Beraberinde bel fıtığı varsa aynı seansta fıtık da boşaltılmaktadır. Stabilizasyonun bozulması söz konusuysa aynı ameliyat içerisinde omurgayı güçlendiren ve stabilizasyonu sağlayan girişim de yapılabilmektedir. Hasta çok yaşlıysa veya genel anestezi alması herhangi bir nedenden dolayı sakıncalıysa ameliyatlar spinal anestezi ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Son yıllarda deneyimli ekibimizle dar kanal operasyonlarında yeni ve çok daha yüz güldürücü bir teknik olan Mikroteknikle İnternal Dekompresyon girişimini rutin olarak uygulamaktayız. 
   

Anatomik yapılardaki dejenerasyon ve kemikleşmenin, spinal kanalı ve sinirlerin geçtiği foramenleri nasıl daralttığı oklar ile işaret edilmektedir.

 

Bazı spinal tümörler klinik belirti ve bulgularıyla bel fıtığı ve dar spinal 
kanalı taklit etmektedirler. Yukarıdaki manyetik rezonans fotoğrafında 
bir spinal tümör okla işaret edilmektedir.