Bilgelerin Buluşması

Bir “Oğuz Bilgesi” olan Dede Korkut işlerin yoluna girmesi için Allah’ın adının anılmasını tavsiye ediyor. Bitlis doğumlu bir “İslam Düşünürü” olan Bediüzzaman Said Nursi de “Bismillah her hayrın başıdır” diyor. Böylece iki bilge bir ortak noktada buluşuyorlar. 

Bu şekilde Türk ve Kürt kökenli bilgeler bir ortak paydada buluşabiliyorsa, bütün insanlar da pekala insanlık ortak paydası” altında buluşabilirler. Aynı şekilde tüm bilinçli varlıkların bir “Öğreti” altında toplanmaları Allah’ın hoşuna gider. Onun için “Hangi dinden, mezhepten veya felsefi görüşten olursanız olun, gelin” diyoruz. Ortak bir şemsiye altında toplanmak ve dayanışma içine girmek uzun vadede herkesin yararınadır. 

Zaten bütün peygamberler de birliği, beraberliği ve dayanışmayı önermişlerdir. Allah’ın adının altında toplanılmasını, O’nun tespih edilmesini, zikredilmesini tavsiye etmişlerdir. Allah’ı zikredenler, dilinden düşürmeyenler mutlu olurlar ve “Tekamül Basamakları” içerisinde daha kolay yükselirler. 

Birlik ve beraberlik içinde nice mutlu yarınlara…