Bel sağlığı açısından yerdeki bir cismi iterek mi çekerek mi götürmeliyiz?

Ağır bir cismi bir yerden bir yere çekerek veya iterek tek başınıza götürmeyiniz. Böyle bir işi mutlaka yapmanız gerekiyorsa çekmek yerine dizlerinizi hafif bükerek itmeyi tercih ediniz.